Bliższe spojrzenie na potencjał Zakładu Prefabrykacji Betonowej w Suchedniowie

W dobie zarówno obecnych, jak i nadchodzących wyzwań, przed jakimi stoi sektor budowlany, rola prefabrykatów betonowych stale rośnie. W skali kraju dużą rolę odgrywa w tym zakresie nasz Zakład Prefabrykacji Betonowej w Suchedniowie. Wyposażona w przystosowane do wysokiej wydajności linie produkcyjne fabryka została otwarta 4 października 2023 roku na terenie dawnych Zakładów Wyrobów Kamionkowych „Marywil”. Przejęcie i adaptacja tego terenu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w 2019 roku stały się preludium do jednej z najważniejszych inwestycji w regionie świętokrzyskim.

Produkcja prefabrykatów betonowych w Suchedniowie

Technologiczne serce zakładu stanowią nowoczesne systemy BIM (Building Information Modeling) i CAD (Computer-Aided Design), w oparciu o które możliwe jest wykonanie zaawansowanych technologicznie projektów. Proces produkcji przebiega w ściśle kontrolowanych warunkach, co pozwala nie tylko na jego optymalizację, ale także zachowanie najwyższych standardów jakości. Zaawansowane technologie sprawiają, że fabryka jest w stanie produkować wysokiej jakości elementy betonowe, które mogą znacznie skrócić czas budowy inwestycji, zapewniając jednocześnie trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji – to m.in. sprężane dźwigary i płatwie dachowe, podwaliny, słupy, biegi schodowe, balkony oraz belki z betonu zbrojonego czy sprężonego. Obecnie potencjał wysokowydajnych linii produkcyjnych to nawet 250 tys. ton elementów betonowych rocznie. Stają się one podstawą do realizacji obiektów budownictwa kubaturowego – zarówno o charakterze przemysłowym, jak i magazynowym, mieszkaniowym czy użyteczności publicznej. Nowoczesny park maszynowy przystosowany do produkcji elementów żelbetowych i betonowych sprężonych pozwala nam również realizować nietypowe projekty i dostosować moce przerobowe Zakładu do złożonych konstrukcji dostarczanych zarówno na polskim, jaki i europejskim rynku.

Społeczny wymiar inwestycji

Zakład Prefabrykacji Betonowej w Suchedniowie to kolejny krok w zrównoważonej urbanizacji, a także przykład efektywnego wykorzystania przestrzeni postindustrialnej. Wybór lokalizacji był strategicznym posunięciem, uwzględniającym zarówno dostęp do infrastruktury drogowej i kolejowej, jak i potencjał zatrudnienia dla lokalnej społeczności. Inwestycja w Suchedniowie nie tylko podnosi standardy budownictwa prefabrykowanego w Polsce – generuje również nowe miejsca pracy w postaci co najmniej 100 nowych stanowisk, które wspierają lokalną gospodarkę. Planowana w przyszłości rozbudowa Zakładu niesie ze sobą potencjał utworzenia kolejnych miejsc pracy. To nowe oblicze Suchedniowa, które pokazuje, jak skutecznie można połączyć dziedzictwo przemysłowe z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi, kreując przy tym wartość dodaną dla całego regionu.

Działalność Zakładu Prefabrykacji Betonowej w Suchedniowie to dowód na to, że przemyślana reindustrializacja, połączona z ekspercką wiedzą i doświadczeniem, ma szanse przynieść korzyści zarówno społeczności lokalnej, jak i szeroko pojętemu sektorowi budowlanemu w Polsce. W dobie wyzwań, jakim w najbliższej przyszłości będzie musiał stawić czoło sektor budowlany, będziemy mogli służyć wsparciem inwestorom i deweloperom, zapewniając wysokiej jakości prefabrykaty betonowe na miarę potrzeb zmieniającego się rynku.

Może Cię zainteresować: