Kierownik Budowy

Twój zakres obowiązków:

 • Kierowanie robotami budowlanymi w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy,
 • Nadzór nad dokumentacją projektową, umowami z Podwykonawcami,
 • Analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności przyjętych rozwiązań projektowych,
 • Kontrolowanie zgodności dokumentacji projektowej sporządzonej przez Podwykonawców z kontraktową dokumentacją techniczną i uzgodnieniami z Inwestorem,
 • Nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczymi oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników ustalonych zasad i sztuki wykonywania robót,
 • Uczestnictwo w nadzorze nad Podwykonawcami (w tym kontrola Podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność z dokumentacją techniczną, a także weryfikacja jakościowa i ilościowa prac wykonywanych przez Podwykonawców)
 • Prowadzenie narad koordynacyjnych z Podwykonawcami,
 • Bieżące rozwiązywanie problemów realizacyjnych i projektowych w uzgodnieniu z przełożonym, Inspektorem Nadzory, Projektantem i przedstawicielem Inwestora,
 • Zatwierdzanie harmonogramów dla poszczególnych etapów robót,
 • Kontrola kompletności dokumentacji technicznej,
 • Przygotowanie dokumentacji budowy oraz powykonawczej,
 • Dbanie o przestrzeganie zasad BHP na budowie,
 • Uczestnictwo w procesie ofertowania.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek – budownictwo o specjalności konstrukcyjno – budowlanej),
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w podobnej roli po stronie GW potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
 • Uprawnienia budowlane,
 • Doświadczenie w realizacji projektów komercyjnych i publicznych,
 • Umiejętności związane z kierowaniem, motywowaniem, angażowaniem zespołu pracowników,
 • Umiejętność swobodnego czytania dokumentacji technicznej,
 • Znajomość zasad kosztorysowania i harmonogramowania,
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego,
 • Obsługa pakietu MS Office, AutoCAD, MS Project,
 • Umiejętność delegowania zadań,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Mobilność/ otwartość na delegacje.

To oferujemy:

 • Miejsce pracy: Chełm,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (zależne od posiadanych kompetencji i doświadczenia),
 • Zatrudnienie w stabilnej spółce,
 • Rozwój zawodowy,
 • Udział w ciekawych projektach,
 • Wsparcie i pomoc ze strony profesjonalistów,
 • Niezbędne narzędzia pracy.