Kierownik Kontraktu

Twój zakres obowiązków:

 • Zarządzanie kontraktem, nadzór nad harmonogramem realizacji prac projektowych oraz odpowiedzialność za wynik finansowy kontraktu,
 • Przygotowanie harmonogramów dyrektywnych, a w szczególności: finansowego, rzeczowego i zakupów,
 • Kierowanie wykonaniem i organizacją procesu realizacji budowy, w szczególności: zarządzanie zespołem, zarządzanie budżetem, zarządzanie zakresem (projektem technicznym), zarządzanie ryzykiem, nadzór nad realizacją zakupów materiałów i usług, nadzór jakościowy,
 • Nadzór nad przestrzeganiem postanowień umów, a także procedur postępowania oraz egzekwowanie wszelkich uprawnień Spółki wynikających z powyższego,
 • Raportowanie o stanie wykonania, wyzwaniach, ryzykach na etapie realizacji kontraktu do przełożonych,
 • Bezpośrednia relacja z Klientem,
 • Raportowanie i utrzymywanie danych na platformach cyfrowych,
 • Utrzymywanie kultury organizacyjnej Spółki i jej twórczy rozwój w nadzorowanym zespole.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek – budownictwo o specjalności konstrukcyjno – budowlanej),
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w podobnej roli po stronie GW,
 • Doświadczenie w realizacji projektów komercyjnych i publicznych,
 • Praktyczna znajomość zasad zarządzania projektami,
 • Umiejętność zarządzani finansami na projekcie,
 • Umiejętności związane z kierowaniem, motywowaniem, angażowaniem zespołu pracowników,
 • Umiejętność swobodnego czytania dokumentacji technicznej,
 • Znajomość zasad kosztorysowania i harmonogramowania,
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego,
 • Obsługa pakietu MS Office, AutoCAD, MS Project,
 • Umiejętność delegowania zadań,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Mobilność/ otwartość na delegacje.

To oferujemy:

 • Miejsce pracy: Warszawa,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (zależne od posiadanych kompetencji i doświadczenia),
 • Zatrudnienie w stabilnej spółce,
 • Rozwój zawodowy,
 • Udział w ciekawych projektach,
 • Wsparcie i pomoc ze strony profesjonalistów,
 • Niezbędne narzędzia pracy.